PROGRAM18 Mayıs 2023 - Perşembe
09:00-15:00 Kayıt
15:00-15:30 Açılış Töreni
15:30-16:30 Industry Forum I
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Umur Sakallıoğlu
Prof. Dr. Bülent Kurtiş
Periimplantitisin Cerrahi Olmayan Tedavisinde Güncel Biofilm Yönetimi: Guided Biofilm Therapy (GBT)
16:30-17:00 Kahve Molası
17:00-18:00 Industry Forum II
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Onur Geçkili
Dr. Keremcan Kuru
Tam dişsizlikte biyolojik yaklaşım & pembesiz protetik restorasyonlar
18:00-19:00 OSSEDER-AZERBAYCAN Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Dr. Muammer Gözlü
Dr. Hikmat Bakishov
İmplant çevresinde yumuşak doku biyotipinin önemi ve yumuşak doku manipülasyonları
19 Mayıs 2023 - Cuma
07:00-09:00 Kayıt
09:00-10:00 Industry Forum III
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zuhal Yetkin Ay
Prof. Dr. Doruk Koçyiğit
Nucleoss ile Hemen/Erken Yüklemede Neden Başarılıyım?
10:00-11:00 1. Oturum
Oturum Başkanı: Dt. Türker Örnekol
Doç. Dr. Helena Francisco
Tam ark rehabilitasyonu: Planlama ve tedavi protokolleri
11:00-11:30 Kahve Molası
11:30-12:30 2. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Kemal Ünsal
Prof. Dr. Mutlu Özcan
İmplant kemik rekonstrüksiyonları için dijital teknolojiler ve malzemeler.
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 Industry Forum IV
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Burcu Karaduman
Prof. Dr. Nejat Nizam
Biyolojik tabanlı implantoloji
14:30-15:30 3. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cansu Başeğmez
Dr. Iva Milinkovic
İmplant yerleşiminde zamanlama
15:30-16:00 Kahve Molası
16:00-17:00 4. Oturum
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Pınar Kursoğlu, Prof. Dr. Çağrı Delilbaşı
Prof. Dr. Burak Yılmaz
Yeni nesil reçine bazlı implant restorasyonlarında olanaklarımız
17:00-18:00 Doç. Dr. Pablo Galinda Moreno
Uygun İmplant Seçimi
20 Mayıs 2023 - Cumartesi
08:00-10:00 Kayıt
10:00-11:00 5.Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdem Kılıç
Prof. Dr. Matteo Ciapasco
PGR (Protetik Kılavuzlu Rejenerasyon) ilkesine göre dijital çağda yeni kemik rejenerasyonu trendleri
11:00-11:30 Kahve Molası
11:30-12:30 6.Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuray Çapa
Prof. Dr. Ralf J. Kohal
Zirkonyum İmplantlar
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 Industry Forum V
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serkan Sarıdağ
Prof. Dr. Emir Yüzbaşıoğlu
NeoScan 1000 ile Diş hekimliğinde dijital iş akışı
14:30-15:30 7.Oturum
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Emine Çifçibaşı, Doç. Dr. Duygu Yaman
Prof. Dr. Frank Schwarz
Peri-implantter hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde ilerleme kaydettik mi?
15:30-16:30 Dr. Martina Stefanini
İmplantların etrafında yumuşak doku yönetimi
16:30-17:00 Kahve Molası
17:00-18:00 8. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Burak Çankaya
Dr. Oscar Gonzales Martin
Peri-implant yumuşak doku komplikasyonlarının yönetilmesi.
21 Mayıs 2023 - Pazar
09:30-12:00 Workshop - Khoury Teknik - Otojen Kemik ile Öngörülebilir Horizontal Alveolar Kret Ogmentasyonu
Dr. Şerif Küçük
09:30-12:00 Workshop - Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonu ve Sütur Teknikleri
Dr. Özden Haytural
09:30-12:00 Workshop - İmplantolojide Cerrahi Prensipler
Doç Dr. Duygu Yaman
09:00-10:30 Sözlü Bildiriler I
Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Yılmaz
1004 - Diyabette bozulmuş diş çekim soketi iyileşmesi ile Del-1 proteini arasındaki potansiyel ilişki: Deneysel bir çalışma
Kübra Güler, Emine Pirim Görgün, Özhan Karataş, Serkan Bolat
1006 - Peri-implantitisli implantlarda çesitli dekontaminasyon yöntemlerinin implant debridman görsel indeks, profilometre ve SEM ile değerlendirilmesi
Aslıhan Seçgin Atar, Ülkü Başer
1009 - Clinical effectiveness of different decontamination methods in the non-surgical treatment of the initial peri-implantitis
Gizem İnce Kuka, Hare Gürsoy
1015 - Coronally advanced flap and modified coronally advanced flap techniques applied with subepithelial connective tissue graft in the treatment of gingival recessions
Kevser Yıldırım, Fatma Uçan Yarkaç, Zeynep Taştan Eroğlu, Dilek Özkan Şen
1016 - Implant cerrahisinin hastaların ağrı ve anksiyete durumlarına etkilerinin değerlendirilmesi
Necati Zavrak, Aysan Lektemür Alpan, Alper Kızıldağ
1023 - Radyoterapi alan tavşanlarda farmakoterapi ve implant yerleştirilmesi sonrası CD-34, INOS ve TGF-β1 antikorlarının immünohistokimyasal analizi
Emine Pirim Görgün, M. Reyyan Yurttaş , Özhan Karataş, Hatice Başaran Göksen, Emre Görgün
10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-12:30 Sözlü Bildiriler II
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hakan Özdemir
1007 - Tam ark dişsizlikte biyolojik ve dijital yaklaşım
Keremcan Kuru
1010 - Investigation of temperature change in peripheral bone during implant osteotomy with different drilling techniques in vitro study
Zeynep Afra Akbıyık Az, Gülsüm Ak
1022 - İmplant öncesi alveoler krette horizontal yetersizliğin otojen blok greft ile ogmentasyonu - 3 olgu sunumu
Fatma Saraç, Dilek Özkan Şen
1030 - Açık ve kapalı sinüs yükseltme prosedürü uygulanan implantlarda periimplanter sağlığın değerlendirilmesi
Ahmet Gökay Öten, Omar Khaıruldeen Dahal, Gülperi Koçer, Gökhan Cengiz, Mine Öztürk Tonguç
1033 - Hemisection applications in mandibular molar teeth due to endodontic reasons
Bige Koç, Deniz Şen
1035 - Atrofik mandibulanın protetik tedavisinde ekstra kısa implantların desteğinin değerlendirilmesi: sonlu elemanlar analizi
Nida Geçkil, Hüseyin Can Tükel